Peam MaternityLiam 4 yr old SessionAlessandra Cake Smash: 1 yr oldLaura Newborn: Baby DiegoYesenia Baby boy: Cake SmashSheyla baby girl 1 yr oldDayana baby boy/ Cake SmashYisabel 6 mo baby girlYuli 1 yr Baby boy/Cake SmashErika 3 mo baby boy