Baby Shower: BelkisBaptism: KeylaBaptism: Lauren and Jorge JrDayana birthday partyDylan PreBaptism sessionDylan's BaptismEli's BaptismLauren 3rd Birthday PartyMaribel and Jon Wedding 4.28.18Ornella BabyshowerValentino's Baptism /Birthday